Anutai Wagh

शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध प्रश्न/आव्हाने याबाबत चर्चा करणे, वैचारिक देवाणघेवाण करणे, परस्परांच्या अनुभवाचा फायदा करुन घेणे यासाठी शैक्षणिक संस्था व शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींचे एक व्यासपीठ असावे ही संकल्पना साकारण्यासाठीचा एक प्रयत्न ....

All rights reserved ©Nutan Bal Shikshan Sangh, Kosbad. Design & Developed by applex360.in
Privacy Policy   Terms & Condition